ANBI

 

Doelstelling volgens de regelgeving.

 

In de Statuten Kerkelijke Instelling Schatkamer Sint-Walburgisbasiliek

 

Artikel 2 Doelstelling

2.1 De instelling heeft tot doel:

  1. het in (bruikleen)verwerven, bewaren en/of behouden van voorwerpen en archivalia, die behoren of behoord hebben tot de Rooms Katholieke parochies, rectoraten, kloosters en particulieren in Arnhem en omstreken;
  2. het exploiteren van een museum van religieuze (kunst)voorwerpen, die voor de eredienst werden gebruikt;
  3. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
  4. het bestuur van de RK Parocheie De Wijngaard te Arnhem, of haar rechtsopvolger, adviseren inzake het omgaan met kerkelijk kunstbezit en bij het verwerven en afstoten van voorwerpen van kerkelijke kunst.

 

 

Actueel verslag vanĀ  uitgeoefende activiteiten in 2016 en 2017:

 

– De ruimtes zijn opnieuw geschilderd

– Er is nieuwe verlichting aangebracht

– Nieuwe vitrine aangeschaft en ingericht

– Nieuwe sokkels onder de beelden

– Restauratie van vier engelenbeelden

– Actualisering van de collectie-inventarisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het systeem Kerkcollectie Digitaal

– Herinrichting van de vaste opstelling (zomer 2016)

– Organisatie van de Maria-tentoonstelling i.s.m. de Tentoonstellingscommissie van de Walburgiskerk (zomer 2017)

– Het verzorgen van rondleidingen

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Zie PDF Beleidsplan