Sint Walburgis

Sint-Walburgis werd rond 710 geboren als dochter van de H. Richard, koning van Engeland en zijn vrouw, de H. Wuna. Zij was benedictines en werd door haar oom, de H. Bonifatius, naar Duitsland geroepen om behulpzaam te zijn in het bekeringswerk. Ze stierf in 799 als abdis van het klooster Heidenheim.

Sint-Walburgisolie

In 1042 werd haar gebeente in een kleine stenen sarcophaag geplaatst. Sindsdien vloeit er elk jaar van 12 oktober tot 25 februari (de sterfdag van de Heilige) vocht druppelgewijs uit de bodem van de stenen kist en wordt opgevangen in vergulde schalen: de Sint-Walburgisolie.

De schrijn van Sint-Walburgis

Het museum heeft een schrijn bevattende walburgisolie die ontworpen en uitgevoerd is door de kunstenaar Joop Janssen (omstreeks 1950 vervaardigd). In email cloisonnee taferelen uit de legende van Sint Walburga.

Kerken van Sint-Walburgis gewijd zijn hoofdzakelijk te vinden aan de waterwegen van Holland en Belgie: Tiel, Zutphen, Groningen, Emden, Antwerpen, Brugge, Veurne, Oudenaarde en Luik. Het vermoeden bestaat dat Friese kooplui in de Karolingische tijd vanuit Eichstaett de verering van Sint-Walburgis hebben meegebracht.