Vrienden van de Walburg

Stichting Museum Schatkamer Walburgis is een kerkelijke Stichting met een ANBI status. Giften zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Wordt Vriend van de Walburg door ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Walburg.

walburgis-logo-klein-4

De Stichting Vrienden van de Walburg stelt zich ten doel:

  • Ondersteuning bij het onderhoud van het exterieur en interieur van de St.-Walburgisbasiliek, waardoor het gebouw als cultureel erfgoed behouden blijft en voor de kerkelijke eredienst ter beschikking staat.
  • Het ondersteunen van de stichting Museum Schatkamer St.-Walburgisbasiliek.

De Stichting Vrienden van de Walburg tracht deze doelen te bereiken door in samenwerking met het bestuur van de parochie Sint Eusebius donaties, legaten en andere giften te verwerven.

Begunstigers van de Stichting worden geinformeerd over de activiteiten middels een jaarlijkse bijeenkomst en ontvangen een jaarverslag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar walburgis@hotmail.com. De Stichting stuurt u dan jaarlijks een acceptgirokaart toe.